Χαρτογραφική

Επιστημονική

Εταιρία Ελλάδας

Έτος ίδρυσης 1994

 

 

 

 

Member of the

International Cartographic Association

 

Greek | English

Hellenic

Cartographic

Society

Established in 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα 22- 24 Οκτωβρίου 2014

13th National Cartographic Conference, Patras 22- 24 October 2014

Σελίδα Συνεδρίου >>

 

Λεπτομέρεια της 12φυλλης Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797 (φύλλο 4) / Rigas Velestinlis map of Greece in 12 sheets, Vienna 1797 (Detail, sheet No. 4)