ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΕΕ

Xαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

Έτος ίδρυσης 1994

 

Member of the
International Cartographic Association

ENTER HCS

Hellenic Cartographic Society

Established in 1994

 

Η έναρξη του επετειακού 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, στην Αγορά Αργύρη της Πάτρας, με τη συμμετοχή του Προέδρου της International Cartographic Association καθηγητή Georg Gartner, 22-24 Οκτωβρίου 2014 (αριστερά). Άποψη της έκθεσης χαρτών του Δήμου Πατρέων "Χαρτών Μνήμες, Πάτρα 1831-1943", στο πλαίσιο του 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας (δεξιά)

 

- ΕΙΣΟΔΟΣ / ENTER -

Λεπτομέρεια της 12φυλλης Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797 (φύλλο 4)
Rigas Velestinlis map of Greece in 12 sheets, Vienna 1797 (Detail, sheet No. 4)